Przedszkole nr 16 Integracyjne

WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Cel WWRD - pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia WWRD organizowane są dla dzieci z naszego Przedszkola  posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 W skład zespołu realizującego zajęcia w ramach WWRD wchodzą:

-oligofrenopedagog

-tyflopedagog

-surdopedagog

-psycholog

-logopeda

-inni specjaliści- w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

GALERIA