Przedszkole nr 16 Integracyjne

Język angielski

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Dekalog nauczania angielskiego w przedszkolu:

1. Nie nauczaj! Baw się i nauczaj. Zabawa to medium, poprzez które dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności.
2. Ruszaj się! Przedszkolaki mają ogromną potrzebę ruchu, a więc wszelkie ruchowe zabawy językowe są pewniakami.
3. Wykorzystuj piosenki, rymowanki, wierszyki - ważne, by miały odpowiedni zakres słownictwa, były rytmiczne, rymowały się i - ! - aby można było łatwo przedstawiać ich treść ruchem.
4. Wykorzystuj nagrania historyjek, bajki, opowiadaj wymyślone przez siebie historie - najpierw odgrywaj je za pomocą rekwizytów, potem angażuj dzieci.
5. Wszystko możesz zamienić w pomoc dydaktyczną! Karty obrazkowe, plakaty, pacynka - to fundament. Jednak jak głęboko zapadnie dzieciom w pamięć słownictwo, które ćwiczyły za pomocą prawdziwych akcesoriów kuchennych, podczas zabawy mąką, lub kąpiąc maskotki w wanience dla niemowląt?
6. Pamiętaj o aktywizacji wszystkich zmysłów - zadbaj o to, by dzieci miały okazję stymulować większość kanałów percepcji (w ruchu, przez dotyk, wzrok, słuch, ale również węch i smak).
7. Nie odpuszczaj. Wszystkie te działania mają jeden cel - aktywną komunikację w języku obcym. Pokaż dzieciom, że używając języka angielskiego osiągną efekt, na którym im zależy (skłonią pacynkę do reakcji, wezmą udział w atrakcyjnej zabawie, dostaną ciastolinę, z której ulepią misia, itd.).
8. Zatnij się... to znaczy utrwalaj, utrwalaj, utrwalaj. Im więcej powtórzeń materiału z wykorzystaniem nowych zabaw i form, tym lepiej zapadnie on w pamięć Młodego Poligloty.
9. Pokaż, że to działa - wykorzystuj angielski w jak najbardziej naturalnym kontekście: jeśli dziecko czegoś chce (wyjść do toalety, zmienić miejsce, dostać coś, zapytać o coś) - pozwól mu osiągnąć cel tylko poprzez komunikację w języku angielskim.
10. Zachęcaj do codziennego słuchania angielskich nagrań (piosenek, rymowanek, historyjek, bajek) - tylko częsty kontakt z językiem przynosi widoczne postępy .

????

Szanowni Rodzice Wilczków, Żyrafek i Lisków

Jak już Państwo zapewne wiedzą, w tym roku Państwa dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach języka angielskiego. Nauka będzie opierać się na kursie: „Here’s Patch the puppy” część 1 i 2 ( w zależności od grupy wiekowej) wydawnictwa Macmillan. Poniżej przedstawię Państwu kilka podstawowych informacji o tym kursie, a także porady, jak zachęcić dziecko do zabawy z językiem angielskim również w domu.

Na stronie internetowej wydawnictwa Macmillan: www.macmillan.pl znajdą Państwo Zeszyt współpracy z rodzicami, który jest dostępny bezpłatnie. Zeszyt zawiera opisy wszystkich rozdziałów kursu, słowa i zwroty pojawiające się na lekcjach wraz z wymową i tłumaczeniami na język polski, a także teksty piosenek ze wskazówkami, jak je wykonywać. Znajdą w nim Państwo również propozycje gier i zabaw, które nie wymagają żadnych dodatkowych materiałów, a pozwolą utrwalać poznane słownictwo i ćwiczyć umiejętności oraz umocnią w dziecku przekonanie, że nauka języka to przede wszystkim dobra zabawa.

Serdecznie zachęcam do korzystania z Zeszytu – dzięki niemu zyskają Państwo pełną wiedzę na temat zawartości kursu oraz możliwość wspomagania i obserwacji postępów dziecka na bieżąco. Z Zeszytu można korzystać bez względu na stopień znajomości języka angielskiego.

https://www.macmillan.pl/downloads/patch_1_-_zeszyt_wspolpracy_z_rodzicami.pdf

oraz

https://www.macmillan.pl/downloads/hpp_2_zeszyt_wsppracy_z_rodzicami.pdf

Dziecko w wieku przedszkolnym nie jest jeszcze w stanie używać języka obcego jako środka komunikacji, ale posiada duże umiejętności imitowania dźwięków języka i zwykle szybko uczy się rozpoznawania i reagowania na poszczególne słowa i zwroty. Okazywanie zainteresowania osiągnięciami dziecka jest bardzo ważne dla jego postępów i motywacji do dalszej nauki.

Mam nadzieję, że nauka języka angielskiego dostarczy zarówno dziecku, jak i Państwu wiele radości i satysfakcji.                                 

Z poważaniem

                                                                                               Aleksandra Cichy- Łagoń

 

Szanowni Rodzice Misiaków i Myszek

 

Mam ogromną przyjemność poinformować, że w tym roku Państwa dziecko będzie kontynuować naukę języka angielskiego w oparciu o kurs „Captain Jack 2” wydawnictwa Macmillan. Poniżej postaram się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tego kursu. Ich uzupełnieniem będzie zachęta do zabawy z językiem angielskim w domu.

W trakcie lekcji dziecko będzie korzystać głównie z pomocy dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela, ale także z różnorodnych ćwiczeń i zabaw językowych. Podstawą zajęć będą piosenki służące wprowadzeniu i stopniowemu utrwalaniu słownictwa. Materiał językowy będzie prezentowany i wielokrotnie powtarzany w różnorodnych kontekstach, na przykład, przy użyciu krótkich historyjek opowiadanych przez nauczyciela. Dziecko będzie miało okazję poznać i zaprzyjaźnić się z główną postacią, papugą Jack’iem, już podczas pierwszej lekcji. Będzie to jeden z elementów, który pozwoli dziecku w miarę szybko oswoić się z nową sytuacją, jaką jest uczestnictwo w zajęciach.

Warto zauważyć, że przygoda z językiem angielskim może być kontynuowana w domu. Na stronie internetowej wydawnictwa Macmillan: www.macmillan.pl znajdą Państwo Zeszyt Współpracy Z Rodzicami, który jest dostępny bez dodatkowych opłat. Podstawowym celem powstania Zeszytu jest umożliwienie dziecku pochwalenia się nową wiedzą przed rodzicem. Zawiera on najważniejsze informacje dotyczące materiału wprowadzanego na zajęciach, a także pomysły na krótkie ćwiczenia, które rodzic może wykonać wspólnie z dzieckiem w domu. W Zeszycie znajdują się wskazówki i instrukcje dla rodzica, umożliwiające przeprowadzenie zabaw bez względu na stopień znajomości języka angielskiego. Oprócz zaproponowanych ćwiczeń Zeszyt zawiera opis dodatkowych materiałów, z których dziecko korzysta w domu, a także rady związane z ich wprowadzeniem. Gorąco zachęcam do skorzystania z Zeszytu i śledzenia postępów dziecka, ponieważ, jak wiadomo, zainteresowanie rodzica ma ogromny wpływ na motywację dziecka do nauki. Ponadto pozytywne nastawienie Państwa pociechy do języka angielskiego na tym etapie może zaprocentować w przyszłości chęcią dalszego rozwijania zdobytej wiedzy.

https://www.macmillan.pl/katalog/captain-jack,p-7-80

Dodatkowo w tym roku szkolnym rozpoczniemy prace z programem The Good Start Method for English :-)

Metoda Dobrego Startu® została opracowana przez psycholog Martę Bogdanowicz w latach 1967-1979 i była inspirowana francuską metodą Le Bon Départ. Metoda nie jest więc nowa, wciąż się rozwija, a jej skuteczności dowodzą nie tylko praktyczne obserwacje prowadzone na zajęciach z dziećmi, ale także badania naukowe. The Good Start Method for English – najnowszy program Metody Dobrego Startu® to nowa metoda nauczania języka angielskiego dla małych dzieci.

To, co zwróciło moją uwagę w tej metodzie to wielozmysłowe podejście do uczenia się dziecka. Najważniejszą rolę w Metodzie Dobrego Startu® pełnią słuch, wzrok i ruch. Co ważne, metoda ta wspomaga rozwój psychiczny (poznawczy, językowy, intelektualny) i ruchowy, co z kolei przyczynia się do podniesienia gotowości uczenia się. Metoda ta sprawdzi się również w nauczaniu dzieci z grup ryzyka dysleksji i dysortografii, które mają przecież problemy nie tylko z nauką języka ojczystego, ale również z nauką języka obcego. Docelową grupą wiekową, dla której przeznaczona jest metoda, to dzieci 5-6-letnie.

Mam nadzieję, że zabawa z językiem angielskim przyniesie Państwu i Państwa dzieciom mnóstwo przyjemności.

Z poważaniem,

Aleksandra Cichy- Łagoń

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ZAJĘCIACH

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 • rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • uczenie się uprzejmego zwracania się do innych, pozdrawiania się i pomagania sobie wzajemnie, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, słuchanie opowiadań i analiza zachowań postaci z historyjek i bajek,
 • stawianie dzieci w sytuacjach, w których muszą poradzić sobie z komunikacją w innym języku, stosowanie w zabawach i grach elementu współzawodnictwa,
 • praca w grupach, wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu,
 • praca w parach, wspólne rozwiązywanie zadań, kształtowanie wzajemnego szacunku, stymulowanie zdrowego współzawodnictwa podczas gier językowych,
 • nauczanie treści prozdrowotnych, gry i zabawy ruchowe
 • nauczanie treści przyrodniczych i społecznych, rozbudzanie wrażliwości wobec rówieśników z innych krajów, prowadzenie grupowych dyskusji, w których każde dziecko może wyrazić swoje zdanie,
 • śpiewanie i pląsanie, zabawy rytmiczne, wierszyki i rymowanki, elementy dramy; rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanki itp.
 • kształtowanie szacunku wobec innych ludzi i tolerancji wobec innych kultur, refleksja nad tożsamością narodową,
 • rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych, zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stymulowanie samodzielności w prostych pracach plastycznych, wykorzystanie najnowszych technologii w nauczaniu.

 

Kiedy trzy- i czterolatki najlepiej uczą się języka angielskiego?

Maluchy:

 • Najlepiej zapamiętują wiedzę nabywaną poprzez doświadczenia wywołujące emocje oraz aktywizujące zmysły,
 • Wykazują wysoki poziom motywacji podczas: zabaw muzycznych i ruchowych.
 • Uwielbiają powtarzać piosenki i rymowanki - ważne, by było rytmicznie i się rymowało! 
 • Lubią oglądać obrazki i ilustracje nie zawierające zbyt wielu szczegółów.
 • Czują się ważne, gdy mogą spełnić prośbę kogoś dorosłego.
 • Uwielbiają powtarzalność - tę samą strukturę, znajome rytuały, słowem - lubią wiedzieć, czego się spodziewać.
 • Uwielbiają naśladować innych i bawić się w teatrzyk.
 • Często potrzebują odpoczynku i mają bardzo krótki czas koncentracji uwagi (ok 3 minuty).
 • Potrafią łapać większe przedmioty i manipulować nimi, ale nie poradzą sobie z drobnymi elementami.

Kiedy pięcio- i sześciolatki najlepiej uczą się języka angielskiego?

Starszaki:

 • Najlepiej zapamiętują wiedzę nabywaną poprzez doświadczenia wywołujące emocje oraz aktywizujące zmysły.
 • Uwielbiają zabawy muzyczne i ruchowe.
 • Dobrze odnajdują się w grach wymagających współdziałania.
 • Uwielbiają zabawy z elementami dramy, pantomimę, zabawy tematyczne (np. w domw sklep).
 • Dobrze radzą sobie z drobnymi przedmiotami, można więc śmiało układać z nimi puzzle, bawić się w segregowanie małych elementów, dopasowywanie niewielkich fragmentów.
 • Uwielbiają śpiewać piosenki i rymowanki, a także ilustrować ruchem ich treść - ważne, by było rytmicznie i się rymowało! 
 • Lubią oglądać obrazki i ilustracje zawierające więcej szczegółów.
 • Czują się ważne, gdy asystują dorosłym w wykonywaniu różnych zadań.
 • Cenią powtarzalność - strukturę.
 • Mają nieco dłuższy czas koncentracji uwagi (ok. 5 minut), ale nadal potrzebują częstych zmian aktywności.

 

Szanowni Rodzice Pszczółek, Myszek, Misiaków i Lisków

Jak już Państwo zapewne wiedzą, w tym roku Państwa dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach języka angielskiego. Nauka będzie opierać się na kursie: „Here’s Patch the puppy” część 1 i 2 ( w zależności od grupy wiekowej) wydawnictwa Macmillan. Poniżej przedstawię Państwu kilka podstawowych informacji o tym kursie, a także porady, jak zachęcić dziecko do zabawy z językiem angielskim również w domu.

Na stronie internetowej wydawnictwa Macmillan: www.macmillan.pl znajdą Państwo Zeszyt współpracy z rodzicami, który jest dostępny bezpłatnie. Zeszyt zawiera opisy wszystkich rozdziałów kursu, słowa i zwroty pojawiające się na lekcjach wraz z wymową i tłumaczeniami na język polski, a także teksty piosenek ze wskazówkami, jak je wykonywać. Znajdą w nim Państwo również propozycje gier i zabaw, które nie wymagają żadnych dodatkowych materiałów, a pozwolą utrwalać poznane słownictwo i ćwiczyć umiejętności oraz umocnią w dziecku przekonanie, że nauka języka to przede wszystkim dobra zabawa.

Serdecznie zachęcam do korzystania z Zeszytu – dzięki niemu zyskają Państwo pełną wiedzę na temat zawartości kursu oraz możliwość wspomagania i obserwacji postępów dziecka na bieżąco. Z Zeszytu można korzystać bez względu na stopień znajomości języka angielskiego.

https://www.macmillan.pl/downloads/patch_1_-_zeszyt_wspolpracy_z_rodzicami.pdf

oraz

https://www.macmillan.pl/downloads/hpp_2_zeszyt_wsppracy_z_rodzicami.pdf

Dziecko w wieku przedszkolnym nie jest jeszcze w stanie używać języka obcego jako środka komunikacji, ale posiada duże umiejętności imitowania dźwięków języka i zwykle szybko uczy się rozpoznawania i reagowania na poszczególne słowa i zwroty. Okazywanie zainteresowania osiągnięciami dziecka jest bardzo ważne dla jego postępów i motywacji do dalszej nauki.

Mam nadzieję, że nauka języka angielskiego dostarczy zarówno dziecku, jak i Państwu wiele radości i satysfakcji.                                 

Z poważaniem

                                                                                               Aleksandra Cichy- Łagoń

 

Szanowni Rodzice Krecików

 

Mam ogromną przyjemność poinformować, że w tym roku Państwa dziecko będzie kontynuować naukę języka angielskiego w oparciu o kurs „Captain Jack 2” wydawnictwa Macmillan. Poniżej postaram się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tego kursu. Ich uzupełnieniem będzie zachęta do zabawy z językiem angielskim w domu.

W trakcie lekcji dziecko będzie korzystać głównie z pomocy dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela, ale także z różnorodnych ćwiczeń i zabaw językowych. Podstawą zajęć będą piosenki służące wprowadzeniu i stopniowemu utrwalaniu słownictwa. Materiał językowy będzie prezentowany i wielokrotnie powtarzany w różnorodnych kontekstach, na przykład, przy użyciu krótkich historyjek opowiadanych przez nauczyciela. Dziecko będzie miało okazję poznać i zaprzyjaźnić się z główną postacią, papugą Jack’iem, już podczas pierwszej lekcji. Będzie to jeden z elementów, który pozwoli dziecku w miarę szybko oswoić się z nową sytuacją, jaką jest uczestnictwo w zajęciach.

Warto zauważyć, że przygoda z językiem angielskim może być kontynuowana w domu. Na stronie internetowej wydawnictwa Macmillan: www.macmillan.pl znajdą Państwo Zeszyt Współpracy Z Rodzicami, który jest dostępny bez dodatkowych opłat. Podstawowym celem powstania Zeszytu jest umożliwienie dziecku pochwalenia się nową wiedzą przed rodzicem. Zawiera on najważniejsze informacje dotyczące materiału wprowadzanego na zajęciach, a także pomysły na krótkie ćwiczenia, które rodzic może wykonać wspólnie z dzieckiem w domu. W Zeszycie znajdują się wskazówki i instrukcje dla rodzica, umożliwiające przeprowadzenie zabaw bez względu na stopień znajomości języka angielskiego. Oprócz zaproponowanych ćwiczeń Zeszyt zawiera opis dodatkowych materiałów, z których dziecko korzysta w domu, a także rady związane z ich wprowadzeniem. Gorąco zachęcam do skorzystania z Zeszytu i śledzenia postępów dziecka, ponieważ, jak wiadomo, zainteresowanie rodzica ma ogromny wpływ na motywację dziecka do nauki. Ponadto pozytywne nastawienie Państwa pociechy do języka angielskiego na tym etapie może zaprocentować w przyszłości chęcią dalszego rozwijania zdobytej wiedzy.

https://www.macmillan.pl/katalog/captain-jack,p-7-80

Mam nadzieję, że zabawa z językiem angielskim przyniesie Państwu i Państwa dzieciom mnóstwo przyjemności.

Z poważaniem,

Aleksandra Cichy- Łagoń

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Propozycje zabaw :-)

Podczas wspólnej zabawy warto pamiętać o kilku zasadach:

 • dziecko może mieszać języki, nie musi odpowiadać wyłącznie po angielsku,
 • zamiast tłumaczyć reguły, pokażmy je włączając się do zabawy,
 • czas koncentracji uwagi jest proporcjonalny do wieku dziecka (dziecko w wieku 3- 4 lat potrafi skupić uwagę na okres 5 – 15 minut, w wieku 5 – 6 lat na około 20 – 30 minut),
 • warto zadbać o pozytywną atmosferę podczas zabawy, jest to jeden z czynników korzystnie wpływających na koncentrację,
 • warto ćwiczyć motywację wewnętrzną dziecka, podkreślając sens samego działania, a nie osiągnięcia i wyniki,
 • “Sky is the limit” – modyfikujmy zabawy dostosowując je do dziecka i nie bójmy się własnych pomysłów,
 • przede wszystkim cieszmy wspólnie spędzonym czasem!

Linki do stron z różnymi propozycjami zabaw z dziećmi :-)

https://panimonia.pl/2016/10/19/angielski-w-przedszkolu-piosenki-gry-i-zabawy-do-wykorzystania/

 

https://easyenglishland.wordpress.com/2015/10/28/39-gier-i-zabaw-jezykowych/

 

8 zabaw, wspartych wiedzą specjalistów od nauczania języków obcych:

1. Touch Green (dotknij przedmiot w danym kolorze-, często w przedszkolu bawimy się w tą zabawę, dzieci ją uwielbiają)

Potrzebne będą: przedmioty codziennego użytku w różnych kolorach.

 

To prosta gra na poznanie kolorów. Mówimy “touch’” i podajemy konkretny kolor (np. “green”) a zadaniem dziecka jest znalezienie przedmiotu w wymienionym przez nas kolorze. Zabawę możemy modyfikować w dowolny sposób używając innych kategorii, np. kształtów (np. “touch something round”) lub części ciała (np. “touch your belly”)

2. Bingo

Potrzebne będą: kartka, kredki ewentualnie naklejki.

To dobra metoda nauki słówek zarówno dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, jak i dla tych starszych.

Przygotowujemy plansze (najlepiej kilka): na czystej kartce rysujemy 16 kratek pogrupowanych na 4 czwórki (po jednej grupie w każdym rogu). Możemy grupy odróżnić od siebie np. kolorem kratek. W pola wrysowujemy (dla starszych dzieci wpisujemy) różne proste obrazki np.: las, oko, miś, klocek, piłka itd. Dajemy dziecku kartkę i mówimy na głos zdania: “It’s an eye” albo “It’s a ball”. Dziecko zakreśla obrazki odpowiadające opisowi. Gdy zakreśli wszystkie cztery obrazki w jednej grupie, powinno zawołać Bingo!

3. Breakfast

Potrzebne będą: papier i kredki.

Prosimy dziecko, aby narysowało swoje ulubione śniadanie. Następnie nazywamy po angielsku wszystkie elementy rysunku. Potem “komponujemy” śniadanie dla innych członków rodziny, korzystając z nowego słownictwa i dodając kolejne nowe elementy. Ta zabawa może mieć kontynuację w świecie rzeczywistym: podczas codziennego przygotowania śniadania, angażujemy dziecko pytając, na przykład: Can you pass me some bread?; Would you like more milk? Can you help me?; I don’t like ham; With honey; Without butter; I’m fine, thank you.

4. Hopscotch, czyli gra w klasy

Potrzebne będą: kreda, kawałek asfaltu, trochę świeżego powietrza.

Kto z nas nie zna gry w klasy! Dzisiejsze przedszkolaki też się w to bawią. Możemy grę w klasy połączyć w naukę liczenia po angielsku. Wystarczy, że dziecko będzie skakało przez pola, licząc w tym języku. Możemy też zmienić nieco reguły i narysować w polach różne proste obrazki. Dziecko, doskakując do wylosowanego pola, nazywa wszystkie obrazki mijane po drodze.

5. Twister

Potrzebne będą: gra Twister lub (do samodzielnego wykonania gry) plansza ze strzałką (szablony można znaleźć w Internecie, można też wykorzystać tarczę zegara do nauki godzin), cerata lub folia, kolorowe markery do rysowania pól na macie.

Znana gra towarzyska może być bardzo pomocna w nauce języka angielskiego – zwłaszcza, że angażuje w zabawę całe ciało. A to dzieci lubią najbardziej! Można tę grę wykorzystać do nauki kolorów, czyli grać tak jak w klasycznego twistera, podając jedynie nazwy losowanych pól po angielsku (np. “Right hand on the yellow. Left foot on the blue”). Ale możemy również pod poszczególnymi kolorami na macie poukrywać obrazki (lub proste zagadki), które dzieci odkrywają w czasie zabawy. Możemy je poprzyklejać do pól na macie grzbietami do góry lub wykonać grę twister samodzielnie od samego początku. Świetna zabawa dla całej rodziny gwarantowana!

6. Body parts

Potrzebne będą: własne ciało, ewentualnie przylepne karteczki.

Uczymy się części ciała poprzez zabawę, dotykając ich u siebie i wypowiadając zdanie (np. “That’s my nose”). Zachęcamy do tego dziecko. Możemy to robić, posiłkując się piosenkami, dostępnymi w Internecie.

Następnie wprowadzamy karteczki (dla starszych dzieci), na których są wypisane różne części ciała po angielsku. Przylepiamy je do dziecka, a potem dziecko przylepia je do nas. Ale najlepszy moment zabawy, to ten, gdy celowo popełniamy błędy. Pokazujemy ucho, mówiąc “That’s my bum”. Wówczas dziecko, prawdopodobnie zwijając się ze śmiechu, poprawia nas “No! That’s your ear!”.

7. Shopping list

Potrzebne będą: kartka papieru, kredki.

Jest to zabawa podobna do klasycznej obrazkowej listy zakupów sporządzanej wraz z dzieckiem, tyle że wzbogacona o angielskie słownictwo. Usiądźcie do stołu i wspólnie narysujcie listę zakupów. To świetna okazja, aby nauczyć się lub powtórzyć nazwy produktów. Następnie w sklepie prosicie dziecko, aby “odczytało” listę zakupów, nazywając obrazki.

Warto pamiętać, aby podczas sporządzania listy uwzględnić takie zakupowe potrzeby kilkulatka. Może być to też świetna okazja do rozmowy o tym, czego rodzina naprawdę potrzebuje, a co jest zbytkiem.

8. Mood calendar

Potrzebne będą: tablica i kreda.

Powieście w widocznym miejscu niewielką tablicę kredową. Narysujcie na niej tabelę podzieloną na dni tygodnia (Monday-Sunday). Dodajcie legendę, czyli buzie wyrażające emocje (mogą być wraz z opisem, ale niekoniecznie). Każdego dnia proście dziecko, aby narysowało buzię w rubryczce danego dnia tygodnia. Pomóżcie dzieciom, które nie potrafią jeszcze czytać, znaleźć odpowiednią rubryczkę. Zachęćcie je – najlepiej na własnym przykładzie – żeby powiedziało jak się dzisiaj czuje, np.: rodzic mówi: I feel happy. What about you?, dziecko odpowiada: I feel happy, too.

To doskonały sposób także na rozmowę o dziecięcych emocjach. Niekiedy, nawet dzieciom, łatwiej jest mówić o swoich uczuciach w obcym języku, bowiem zaangażowanie intelektualne dystansuje je wówczas do przeżywanych rozterek. W niedzielny wieczór możecie użyć tej tablicy, żeby porozmawiać o kończącym się tygodniu, jego smutkach i radościach i o tym, co się zmieniło w życiu dziecka. A w poniedziałek zmażcie tablicę i zacznijcie od nowa!

 

 

Szanowni Rodzice Krecików, Pszczółek, Myszek i Misiaków

Jak już Państwo zapewne wiedzą, w tym roku Państwa dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach języka angielskiego. Nauka będzie opierać się na kursie: „Here’s Patch the puppy” część 1 i 2 ( w zależności od grupy wiekowej) wydawnictwa Macmillan. Poniżej przedstawię Państwu kilka podstawowych informacji o tym kursie, a także porady, jak zachęcić dziecko do zabawy z językiem angielskim również w domu.

Na stronie internetowej wydawnictwa Macmillan: www.macmillan.pl znajdą Państwo Zeszyt współpracy z rodzicami, który jest dostępny bezpłatnie. Zeszyt zawiera opisy wszystkich rozdziałów kursu, słowa i zwroty pojawiające się na lekcjach wraz z wymową i tłumaczeniami na język polski, a także teksty piosenek ze wskazówkami, jak je wykonywać. Znajdą w nim Państwo również propozycje gier i zabaw, które nie wymagają żadnych dodatkowych materiałów, a pozwolą utrwalać poznane słownictwo i ćwiczyć umiejętności oraz umocnią w dziecku przekonanie, że nauka języka to przede wszystkim dobra zabawa.

Serdecznie zachęcam do korzystania z Zeszytu – dzięki niemu zyskają Państwo pełną wiedzę na temat zawartości kursu oraz możliwość wspomagania i obserwacji postępów dziecka na bieżąco. Z Zeszytu można korzystać bez względu na stopień znajomości języka angielskiego.

https://www.macmillan.pl/downloads/patch_1_-_zeszyt_wspolpracy_z_rodzicami.pdf

oraz

https://www.macmillan.pl/downloads/hpp_2_zeszyt_wsppracy_z_rodzicami.pdf

Dziecko w wieku przedszkolnym nie jest jeszcze w stanie używać języka obcego jako środka komunikacji, ale posiada duże umiejętności imitowania dźwięków języka i zwykle szybko uczy się rozpoznawania i reagowania na poszczególne słowa i zwroty. Okazywanie zainteresowania osiągnięciami dziecka jest bardzo ważne dla jego postępów i motywacji do dalszej nauki.

Mam nadzieję, że nauka języka angielskiego dostarczy zarówno dziecku, jak i Państwu wiele radości i satysfakcji.                                 

Z poważaniem

                                                                                               Aleksandra Cichy- Łagoń

 

Szanowni Rodzice Lisków

 

Mam ogromną przyjemność poinformować, że w tym roku Państwa dziecko będzie kontynuować naukę języka angielskiego w oparciu o kurs „Captain Jack 2” wydawnictwa Macmillan. Poniżej postaram się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tego kursu. Ich uzupełnieniem będzie zachęta do zabawy z językiem angielskim w domu.

W trakcie lekcji dziecko będzie korzystać głównie z pomocy dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela, ale także z różnorodnych ćwiczeń i zabaw językowych. Podstawą zajęć będą piosenki służące wprowadzeniu i stopniowemu utrwalaniu słownictwa. Materiał językowy będzie prezentowany i wielokrotnie powtarzany w różnorodnych kontekstach, na przykład, przy użyciu krótkich historyjek opowiadanych przez nauczyciela. Dziecko będzie miało okazję poznać i zaprzyjaźnić się z główną postacią, papugą Jack’iem, już podczas pierwszej lekcji. Będzie to jeden z elementów, który pozwoli dziecku w miarę szybko oswoić się z nową sytuacją, jaką jest uczestnictwo w zajęciach.

Warto zauważyć, że przygoda z językiem angielskim może być kontynuowana w domu. Na stronie internetowej wydawnictwa Macmillan: www.macmillan.pl znajdą Państwo Zeszyt Współpracy Z Rodzicami, który jest dostępny bez dodatkowych opłat. Podstawowym celem powstania Zeszytu jest umożliwienie dziecku pochwalenia się nową wiedzą przed rodzicem. Zawiera on najważniejsze informacje dotyczące materiału wprowadzanego na zajęciach, a także pomysły na krótkie ćwiczenia, które rodzic może wykonać wspólnie z dzieckiem w domu. W Zeszycie znajdują się wskazówki i instrukcje dla rodzica, umożliwiające przeprowadzenie zabaw bez względu na stopień znajomości języka angielskiego. Oprócz zaproponowanych ćwiczeń Zeszyt zawiera opis dodatkowych materiałów, z których dziecko korzysta w domu, a także rady związane z ich wprowadzeniem. Gorąco zachęcam do skorzystania z Zeszytu i śledzenia postępów dziecka, ponieważ, jak wiadomo, zainteresowanie rodzica ma ogromny wpływ na motywację dziecka do nauki. Ponadto pozytywne nastawienie Państwa pociechy do języka angielskiego na tym etapie może zaprocentować w przyszłości chęcią dalszego rozwijania zdobytej wiedzy.

https://www.macmillan.pl/katalog/captain-jack,p-7-80

Mam nadzieję, że zabawa z językiem angielskim przyniesie Państwu i Państwa dzieciom mnóstwo przyjemności.

Z poważaniem,

Aleksandra Cichy- Łagoń

 

CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ZAJĘCIACH

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 • rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • uczenie się uprzejmego zwracania się do innych, pozdrawiania się i pomagania sobie wzajemnie, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, słuchanie opowiadań i analiza zachowań postaci z historyjek i bajek,
 • stawianie dzieci w sytuacjach, w których muszą poradzić sobie z komunikacją w innym języku, stosowanie w zabawach i grach elementu współzawodnictwa,
 • praca w grupach, wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu,
 • praca w parach, wspólne rozwiązywanie zadań, kształtowanie wzajemnego szacunku, stymulowanie zdrowego współzawodnictwa podczas gier językowych,
 • nauczanie treści prozdrowotnych, gry i zabawy ruchowe
 • nauczanie treści przyrodniczych i społecznych, rozbudzanie wrażliwości wobec rówieśników z innych krajów, prowadzenie grupowych dyskusji, w których każde dziecko może wyrazić swoje zdanie,
 • śpiewanie i pląsanie, zabawy rytmiczne, wierszyki i rymowanki, elementy dramy; rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanki itp.
 • kształtowanie szacunku wobec innych ludzi i tolerancji wobec innych kultur, refleksja nad tożsamością narodową,
 • rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych, zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stymulowanie samodzielności w prostych pracach plastycznych, wykorzystanie najnowszych technologii w nauczaniu.

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Drodzy Rodzice, 

W tej zakładce znajdziecie informacje na temat zajęć języka angielskiego. Oprócz tego, że swoim programem uzupełniam program dydaktyczny nauczycieli prowadzących, w tym roku szkolnym Wasze dzieci będą uczyły się również języka angielskiego ze mną i pieskiem Patchem (grupy młodsze) oraz Captain Jackiem (grupy starsze). Patch i Captain Jack to pacynki. Razem z Patchem lub Captain Jackiem śpiewamy i bawimy się.  Tutaj będę umieszczać informacje, co z dziećmi przerabiamy, a Wy, Drodzy Rodzice, możecie zaglądać do Zeszytu Współpracy z Rodzicami, który można znaleźć na stronie:

https://www.macmillan.pl/downloads/patch_1_-_zeszyt_wspolpracy_z_rodzicami.pdf

oraz

https://www.macmillan.pl/downloads/hpp_2_zeszyt_wsppracy_z_rodzicami.pdf

Pozdrawiam, 

Iwona Stanios

 

GRUDZIEŃ 2018

Grudzień to był czas kolędowania i jasełkowania. Na angielskim uczyliśmy się świątecznych piosenek, wierszyków oraz słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Wyjątkowo we wszystkich grupach świąteczny program był ten sam, w starszych grupach przerobiliśmy trochę więcej słownictwa i historyjkę o Piernikowym ludziku.

Przy tej okazji wszystkim życzę Happy New Year !!!

 

PSZCZÓŁKI (korzystamy z podręcznika Here's Patch the Pupppy 1)

- liczyliśmy guziki (1,2,3), powtarzaliśmy nazwy ubrań (hat, scarf, coat) i części ciała (head, eyes, nose, ears, mouth) z piosenką I’m a little snowman https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k 

-szukaliśmy Mikołaja https://www.youtube.com/watch?v=3PcmHSPVlKY

-zastanawialiśmy się, co dostaniemy za prezenty od Mikołaja (train, robot, rocket, teddy bear, ball, yo-yo, bike, jump rope)  https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

 

KRECIKI (własnie skończyliśmy podręcznik Here's Patch the Pupppy 1 i zaczynamy Here's Patch the Puppy 2)

- liczyliśmy guziki (1,2,3), powtarzaliśmy nazwy ubrań (hat, scarf, coat) i części ciała (head, eyes, nose, ears, mouth) z piosenką I’m a little snowman https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k 

-szukaliśmy Mikołaja https://www.youtube.com/watch?v=3PcmHSPVlKY

-zastanawialiśmy się, co dostaniemy za prezenty od Mikołaja (train, robot, rocket, teddy bear, ball, yo-yo, bike, jump rope)  https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

-robiliśmy zabawki razem z elfami https://www.youtube.com/watch?v=KzPNNAogq3w

 

LISKI (korzystamy z podręcznika Here's Patch the Pupppy 2)

- liczyliśmy guziki (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), powtarzaliśmy nazwy ubrań (hat, scarf, coat, boots) i części ciała (head, eyes, nose, ears, mouth) z piosenką I’m a little snowman https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k 

-szukaliśmy Mikołaja i pokazywaliśmy cosię gdzie znajduje (under,in,on) https://www.youtube.com/watch?v=3PcmHSPVlKY

-zastanawialiśmy się, co dostaniemy za prezenty od Mikołaja (train, robot, rocket, teddy bear, ball, yo-yo, bike, jump rope)  https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

-robiliśmy zabawki razem z elfami https://www.youtube.com/watch?v=KzPNNAogq3w

-słuchaliśmy historyjki o Piernikowym ludziku, powtórzyliśmy zwierzątka na farmie

https://www.youtube.com/watch?v=hsEorBffl3o

 

MISIAKI (korzystamy z podręcznika Captain Jack 2)

- liczyliśmy guziki (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), powtarzaliśmy nazwy ubrań (hat, scarf, coat, boots) i części ciała (head, eyes, nose, ears, mouth) z piosenką I’m a little snowman https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k 

-szukaliśmy Mikołaja i pokazywaliśmy cosię gdzie znajduje (under,in,on) https://www.youtube.com/watch?v=3PcmHSPVlKY

-zastanawialiśmy się, co dostaniemy za prezenty od Mikołaja (train, robot, rocket, teddy bear, ball, yo-yo, bike, jump rope)  https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

-robiliśmy zabawki razem z elfami https://www.youtube.com/watch?v=KzPNNAogq3w

-słuchaliśmy historyjki o Piernikowym ludziku, powtórzyliśmy zwierzątka na farmie

https://www.youtube.com/watch?v=hsEorBffl3o

 

BIEDRONKI (korzystamy z podręcznika Captain Jack 2)

- liczyliśmy guziki (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), powtarzaliśmy nazwy ubrań (hat, scarf, coat, boots) i części ciała (head, eyes, nose, ears, mouth) z piosenką I’m a little snowman https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k 

-szukaliśmy Mikołaja i pokazywaliśmy cosię gdzie znajduje (under,in,on) https://www.youtube.com/watch?v=3PcmHSPVlKY

-zastanawialiśmy się, co dostaniemy za prezenty od Mikołaja (train, robot, rocket, teddy bear, ball, yo-yo, bike, jump rope)  https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

-robiliśmy zabawki razem z elfami https://www.youtube.com/watch?v=KzPNNAogq3w

-słuchaliśmy historyjki o Piernikowym ludziku, powtórzyliśmy zwierzątka na farmie

https://www.youtube.com/watch?v=hsEorBffl3o