Przedszkole nr 16 Integracyjne

Kadra przedszkola

SPRAWUJĄ WŁADZĘ:
 
 
Dyrektor - mgr Patrycja Sznura

Kwalifikacje:

1. Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości

2. Rewalidacja z terapią pedagogiczną

3. Polska licencja Terapeuty Behawioralnego

4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

5. Surdopedagogika

 

 

Zastępca Dyrektora - mgr Anna Wąsala
Kwalifikacje:
1. Organizacja i zarządzanie oświatą
2. Oligofrenopedagogika
3. Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką
4. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
 
 
 
KAGANEK OŚWIATY NIOSĄ:
 
Nauczyciele prowadzący:
 
mgr Małgorzata KILIÇ- Wilczki
Kwalifikacje:
1. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
2. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością intelektualną
 
 
Natalia Poloczek - Wilczki
 
 
 
 mgr Agata Kalamus - Liski
Kwalifikacje:
1. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna
2. Zintegrowana edukacja i pedagogika przedszkolna
 
 
 
 mgr Barbara Nowak - Misiaki
Kwalifikacje:
1. Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
2. Pedagogika wczesnoszkolna
3. Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno - kompensacyjne
4. Organizacja i zarządzanie oświatą
 
 
 

mgr Aleksandra Gancarczyk - Misiaki

Kwalifikacje:

1. Oligofrenopedagogika

2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3. Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką
 
 
 
mgr Karolina Nowosiad -(tymczasowo nieobecna)
Kwalifikacje:
1. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana
2. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i logopedia
3. Oligofrenopedagogika
4. Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
 
 
 
 mgr Katarzyna Swoboda - Żyrafki
Kwalifikacje:
1. Pedagogika przedszkolna
2. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
3. Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno - kompensacyjne
4. Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera
oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 
 
 
 
 mgr Katarzyna Widerska (tymczasowo nieobecna;)
Kwalifikacje:
1. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
2. Oligofrenopedagogika
3. Edukacja zdrowotna z rehabilitacją
 
 
mgr Dorota Dziuk - Sówki i Kotki 
Kwalifikacje
1. Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
2. Pedagogika wczesnoszkolna
3. Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno - kompensacyjne
4. Organizacja i zarządzanie oświatą
 
 
 
 
mgr Alicja Szczęch - Kotki
Kwalifikacje:
1. Pedagogoka wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
2. Oligofrenopedagogika
3. Tyflopedagogika
 
 
 
mgr Joanna Tomaszewska - Sówki
Kwalifikacje:
1. Oligofrenopedagogika
2. Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką
3. Wychowanie przedszkolne
4. Logopedia
 
 
 
mgr Monika Neumann - Myszki
1.Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoscią intelektualną - oligofrenopedagogika
3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 
 
 
 
 
Nauczyciele współorganizujący edukację:
 
 
mgr Ewa Pieczka - Wilczki
Kwalifikacje:
1. Wychowanie przedszkolne z muzyką
2. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
3. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
5. Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
 
 
 
mgr Justyna Gąsiorowska - Żyrafki
Kwalifikacje:
1. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
2. Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
3. Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 
 
 
 mgr Aleksandra Cichy - Łagoń - Liski
Kwalifikacje:
1. Oligofrenopedagogika
2. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
3. Historia
4. Wczesne nauczanie języka angielskiego
5. Cambridge English Level 1
Certficate in ESOL International
(level B2)
 
 
 
mgr Marlena Trenda - Misiaki
Kwalifikacje:
1. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
2. Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym
 
 
 
mgr Magdalena Kudła - Myszki
1. Pedagogika specjalna-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Psychologia
 
 
 
Zespół terapeutyczny:
 
 mgr Beata Ślązok - pedagog specjalny
Kwalifikacje:
1. Terapia pedagogiczna i doradztwo zawodowe
2. Surdopedagogika
3. Tyflopedagogika
4. Polska licencja Terapeuty Behawioralnego
 
 
 
 
 mgr Sylwia Modrzyk - logopeda
Kwalifikacje:
1. Logopedia
2. Pedagogika specjalna i terapeutyczna
3. Pedagogika opekuńczo - wychowawcza
 
 
 
 
mgr Patrycja Baraniok - Logopeda/Terapeuta
Kwalifikacje:
1. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna
2. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i logopedia
3. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4.Logopedia
 
 
 mgr Ilona Poloczek 
Kwalifikacje:
1. Oligofrenopedagogika
2. Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką
3. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
 
 
 mgr Magdalena Kniejska - psycholog
Kwalifikacje:
1. Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
 
 
mgr Barbara Bryszewska - rehabilitant
Kwalifikacje:
1. Rehabilitacja lecznicza
2. Wychowanie fizyczne
 
 
 
mgr Barbara Oleksy- rehabilitant - tymczasowo nieobecna:)
Kwalifikacje:
1. Fizjoterapia
2. Przygotowanie pedagogiczne
 
 
mgr Paweł Kopiec - rehabilitant
Kwalifikacje:
Fizjoterapia
 
mgr Anna Grajkowska - rehabilitant
Kwalifikacje:
Fizjoterapia
 
 
 
 
 
W opiece pomagają:
 
 
 
 
 
 
Dorota Wójciak - Sówki
 
 
Ilona Krężel - Kotki 
 
 
 
 
 
 
O czystość i porządek dbają:
 
Agnieszka Cieśla - Żyrafki
 
 
 Bożena Kmieć - Liski
 
 
Jolanta Szkucik - Misiaki
 
 
Anna Gralka- Wilczki
 
 
Karina Holon- Myszki

 

 
 
Wiesława Borzucka 
 
 
 
 
Pyszne obiadki gotują:
 
Helena Pieczka - szef kuchni
 
 
 
 
Danuta Strzała - pomoc kuchenna
Aleksandra Brzezińska - pomoc kuchenna
 
 
 
 
 
 
O to by nikomu niczego nie brakowało dba:
 

Monika Dudek - intendent