Przedszkole nr 16 Integracyjne

Oferta edukacyjna

 

 

 

 

W naszym przedszkolu

pracujemy na następujących programach wychowania przedszkolnego:

 

 • "Trampolina " - program wychowania przedszkolnego , wyd. PWN;
 • "Od zabawy do nauki"  program wychowania przedszkolnego- D. Kucharska, A.Pawłowska-Niedbała,D. Sikora-Banasik, wyd. Nowa Era;
 • "Rośnij z Didasko" - R.Folejewska, wyd. Didasko;
 • "Zbieram, poszukuję, badam" - D.Dziamska, M.Buchnat, wyd. Nowa Era;
 • "Wspomaganie rozwoju umysłowego 3-latków i dzieci wolniej rozwijających się" E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska;
 • Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków)- E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska, wyd. Nowa Era;
 • Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej- E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska;
 • "Klucz do uczenia się " G.Dolya;
 • Dobry Start - M.Bogdanowicz, E.Jakacka, wyd. Harmonia;

 

 Programy profilaktyczne:
 • „Czyste powietrze wokół nas”

 •  Klub zdrowego przedszkolaka 

 

Programy autorskie:

 

 • Program terapeutyczny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym opracowany przez D. Dziuk, J. Tomaszewską

 • Program psychoterapii dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym „Pomóżcie mi wrócić” - opracowany przez A.Oriwol, P. Sznura, D. Dziuk,D.Syzisko,B. Nowak

 • Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu,M.Appel,J.Zarańska, E.Piotrowska, wyd. Macmillan

 • Program nauczania religii dla przedszkola – autorstwa ks. Władysława Kubika

 • Program z gimnastyki korekcyjnej autorstwa własnego rehabilitantów mgr B. Bryszewskiej

  i mgr E. Przyczynek

 • Program edukacji regionalnej " Bajtle z Brzozowej wiedzą wszystko o Chorzowie" - B. Nowak

 

 

METODY PRACY W NASZEJ PLACÓWCE

Pracujemy metodami opartymi na metodyce wychowania przedszkolnego, które zapewniają dzieciom aktywny, twórczy i atrakcyjny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Wykorzystujemy:

 • Metodę Czytania Globalnego

 • Nauka czytanie metodą sylabową autorstwa Prof. J. Cieszyńskiej

 • Metodę Pedagogiki Zabawy - Klanza

 • Metodę Dobrego Startu

 • Metodę Komunikacji Alternatywnej

 • Elementy Terapii Behawioralnej

 • Program Knill

 • Poranny Krąg

 • Metoda Psychostymulacji Dyna-Lingua

 • Metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss

 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • Edukację Przez Ruch D. Dziamskiej

 • PECS - alternatywne formy komunikacji

 • Sensoplastyka

 

 

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

religia

 

 

 

NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

(Rytm  dnia)

 

RANEK: (6:00-8:45) Witamy się i bawimy!!!

 • schodzenie się dzieci:zabawy dowolne wg wyboru i zainteresowań dzieci
 • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami
 • prace porządkowo -gospodarcze
 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci
 • praca indywidualna w małych zespołach o charakterze stymulacyjno -korekcyjno-kompensacyjnym
 • zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu
 • czynności wychowawczo-dydaktyczne w „ranku” realizowane indywidualnie, w zespołach lub z całą grupą
 • zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne

 

ŚNIADANIE (8:45-9:30)

 • czynności higieniczne przed śniadaniem
 • śniadanie
 • czynności higieniczne po śniadaniu w tym mycie zębów
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

09:00-9:45

 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
 • zajęcia i zabawy edukacyjne,
 • zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:45-10:00

 • Gry i zabawy ruchowe.

10:00-10:30

 • Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową,
 • zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30-11:45

 • Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
 • zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym,
 • spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia sportowe,
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych,
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,
 • zabawy dowolne, rozmowy indywidualne

 

OBIAD (11;45-12:30)

 • czynności higieniczne przed obiadem
 • obiad
 • czynności higieniczne po obiedzie w tym mycie zębów

 

ZAJĘCIA I ZABAWY POPOŁUDNIOWE

Grupa dzieci 3 – letnich

12:30-12:40 

 • przygotowanie do leżakowania

12:40-13:40 

 • leżakowanie

13:45-14:00

 • zakończenie leżakowania, czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

Grupa dzieci 4-6 letnich

12:30-13:00 

 • Czynności higieniczne po obiedzie, w tym mycie zębów, czynności i zabawy
 • charakterze relaksacyjnym ( słuchanie muzyki, bajek, ćwiczenia relaksacyjne itp.)

13:00-13:45

 • Zajęcia i zabawy dowolne w przedszkolu i ogrodzie, zajęcia indywidualne,
 • stymulacyjne,zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą o charakterze
 • ogólnorozwojowym, utrwalającym

13:45-14:00 

 • czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

 

PODWIECZOREK (14:00-14:15)

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI (14:15-17:00)

 • Zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu
 • praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno– korekcyjno - kompensacyjnym
 • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami
 • prace porządkowo -gospodarcze i hodowlane
 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci
 • rozchodzenie się dzieci.